Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Σοσιαλιστική Προοπτική Σεπτέμβριος 2018


Όλοι στα σωματεία μας να παλέψουμε για συλλογικές συμβάσεις


Η έμπρακτη υπεράσπιση του ιερού δικαιώματος της εργατικής μας τάξης να διαπραγματεύεται συλλογικά το μεροκάματό της είναι το μεγάλο καθήκον που ανοίγεται μπροστά μας. Από αυτή τη μάχη θα κριθούν πολλά, και σε αυτή θα κριθεί ποιός πονάει πραγματικά την τάξη μας. Για μια σειρά λόγους, εσωτερικούς και διεθνείς, τώρα μπορούμε να παλέψουμε από καλύτερες θέσεις. Ας το εκμεταλλευτούμε!

Δείτε την εφημερίδα σε μορφή PDF
Σοσιαλιστική Προοπτική Σεπτέμβριος 2018