Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Ποιοι καθοδηγούν την επίθεση στην ασφάλιση

Στα λόγια του προέδρου των ασφαλιστικών εταιρειών Σαρρηγεωργίου διαπιστώνουμε πεντακάθαρα ποιοι είναι οι πραγματικοί υποκινητές του νέου αντεργατικού νόμου για την ασφάλιση. Διαβάζουμε: «Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων σε σχέση με τον τελευταίο μισθό είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και πρέπει να μειωθεί». «Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί πολύ και το στοιχείο αυτό επιβαρύνει τα ταμεία». «Η αναστροφή της δημογραφικής πυραμίδας, περισσότεροι συνταξιούχοι από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, εξαντλεί τα όρια του υπάρχοντος συστήματος». «Μόνη λύση η διεύρυνση του κεφαλαιοποιητικού τομέα της ασφάλισης». Το σχέδιο για το ασφαλιστικό του υπουργού Γ. Κατρούγκαλου στην πραγματικότητα βασίζεται στην ίδια φιλοσοφία: περικοπές συντάξεων, δουλειά ως τα βαθιά γεράματα, δημιουργία «ελεύθερου χώρου» για το ιδιωτικό ασφαλιστικό κεφάλαιο και, φυσικά, ο τελικός και ουσιώδης στόχος, η κοινωνική και δημογραφική εξόντωση του ελληνικού λαού και ειδικότερα της εργατικής του τάξης.


Σ.Κ.