Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

«Πολλαπλό βιβλίο» Κομβικό χτύπημα στη δημόσια παιδεία

 

Το «πολλαπλό βιβλίο» δεν εξυπηρετεί τη γνώση, αλλά
την κατηγοριοποίηση ιδιωτικοποίηση και τους ταξικούς
φραγμούς
Η κυβέρνηση προωθεί το «πολλαπλό βιβλίο», ένα μέτρο που αποτελεί στην ουσία το ύστατο χτύπημα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) φτιάχνονται το «Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων» και η «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων». Αυτοί θα είναι οι μηχανισμοί για την εισαγωγή του «πολλαπλού βιβλίου». Μαζί τους φτιάχτηκε και μια «επιτροπή κοστολόγησης» της συγγραφής και έκδοσης των βιβλίων, ενώ «άνοιξε» η πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάθε επίδοξη ομάδα συγγραφέων.

Το «πολλαπλό βιβλίο» σημαίνει ότι καταργείται το ένα και μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο για κάθε μάθημα. Θα εκδίδονται πέντε κατηγορίες βιβλίων για κάθε διδακτικό αντικείμενο και κάθε σχολείο θα μπορεί να «διαλέγει» εγχειρίδιο ανάλογα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρίσκεται (αστική, μικροαστική, εργατική, αγροτική), τις «δυνατότητες», τις «ανάγκες» και τα «ενδιαφέροντα» των μαθητών του. Οι οποίες φυσικά καθορίζονται από τις υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Έτσι διασπάται ο ενιαίος χαρακτήρας των προγραμμάτων σπουδών και των αναλυτικών προγραμμάτων. Πρόκειται για μέτρο απογείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και των ταξικών φραγμών στην εκπαίδευση, η οποία είναι η βάση της διαμόρφωσης του εργατικού δυναμικού.

Το «πολλαπλό βιβλίο» πηγαίνει μαζί με την ιδιωτικοποίηση και την «ψηφιοποίηση» της εκπαίδευσης. Την εποχή των μνημονίων, η τότε υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, η γνωστή Άννα Διαμαντοπούλου, πρόδρομος της σημερινής υπουργού, κατήργησε τον κρατικό Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) και ανέθεσε την έκδοση σε ιδιωτική εταιρεία, τον «Διόφαντο». Τώρα σχεδιάζεται τις αυξημένες εκδοτικές ανάγκες, με τις πέντε κατηγορίες βιβλίων για κάθε μάθημα, να τις αναλάβουν περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες, που θα τροφοδοτούνται με κρατικό χρήμα και θα «συνεργάζονται» με τα σχολεία απευθείας.

Η «ψηφιοποίηση» των βιβλίων οδηγεί στην πλήρη υποβάθμιση της πραγματικής εκπαίδευσης και του κανονικού βιβλίου σαν αναντικατάστατου εργαλείου μόρφωσης και γενικότερης πνευματικής ανάπτυξης.Κάτω από το κάλυμμα της σύγχρονης τεχνολογίας, δηλαδή, προωθούνται η κοινωνική αγραμματοσύνη και η πνευματική νωθρότητα.

Η αστική τάξη και η κυβέρνησή της φιλοδοξούν να είναι το «πολλαπλό βιβλίο» στα σχολεία τον Σεπτέμβριο του 2025. Η μαχόμενη εκπαίδευση, μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικοί, οφείλει να διαφωτίσει όλη την κοινωνία για τις ολέθριες συνέπειες αυτού του νεοφιλελεύθερου μέτρου και να δώσει μαζί της τη μάχη για την αποτροπή των αντιδραστικών αστικών σχεδίων.

 

Σ. Κρόκος