Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Το παγκόσμιο χρέος και η δική μας προετοιμασία

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Economist, στο σύνολο των 58 πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, τα βασικά επιτόκια έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο από 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε 7,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σε αυτές τις χώρες το συνολικό χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό, τείνει να ξεπεράσει τα 350 τρισεκατομμύρια δολάρια! Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, σύντομα θα φτάσουμε στο σημείο όπου το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα γίνει απαγορευτικό για τα κράτη, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Θα φθάσει ενδεχομένως στα επίπεδα της μεγάλης κρίσης του 2007-09.

Τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα για τις χώρες που είναι ευάλωτες στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αναταράξεις, μεταξύ άλλων λόγω έλλειψης ισχυρής παραγωγικής βάσης. Μια τέτοια χώρα είναι και η Ελλάδα. Το σκεπτόμενο και συνειδητό κομμάτι του ελληνικού λαού πρέπει να είναι προετοιμασμένο για αυτές τις εξελίξεις! Να μην αφήσουμε και πάλι το «δόγμα του σοκ» να λειτουργήσει, όπως το 2010! Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο εργαζόμενος κόσμος θα πρέπει να είναι πολιτικά και αγωνιστικά σε ετοιμότητα ώστε να αποτρέψει πάση θυσία νέα «προγράμματα διάσωσης» της ολιγαρχίας από το αίμα του λαού.

 

Π.Δ.