Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Προς συγκάλυψη των εργατικών «ατυχημάτων»

 

Από πρόσφατη κινητοποίηση των εργατών των δήμων,
 που θρηνούν συνεχώς συναδέλφους τους,
 θύματα της εργοδοτικής ασυδοσίας
Το ανώτατο αστικό δικαστήριο, ο Άρειος Πάγος, έβγαλε εγκύκλιο με την οποία καλεί τους Επιθεωρητές Εργασίας να μη συντάσσουν εκθέσεις για τα «ήσσονος» σημασίας περιστατικά εργατικών ατυχημάτων. Αυτό γίνεται, λένε, για τη διευκόλυνση των επιθεωρητών, αφού, με τον φόρτο εργασίας που έχουν, δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τις σοβαρές περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων.

Πρόκειται για επιχείρηση νομικής συγκάλυψης των αιτιών των εργατικών ατυχημάτων. Ο λόγος που έχουν φόρτο εργασίας οι επιθεωρητές είναι ότι υπάρχουν μόνο 245 για 300.000 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Το να συμβεί ένα εργατικό ατύχημα σημαίνει ότι υπάρχουν θέματα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον συγκεκριμένο χώρο. Το «μη σοβαρό» μπορεί να γίνει σοβαρό την επόμενη φορά. Για κάθε μαζικό χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει γιατρός και τεχνικός ασφαλείας. Η μη σύνταξη έκθεσης σε περίπτωση ατυχήματος στην ουσία συγκαλύπτει αυτή την έλλειψη.

Τα μέτρα που έχει προωθήσει ο γνωστός για τα φιλο-εργοδοτικά του αισθήματα υπουργός Χατζηδάκης είναι για να αποχαλινωθεί εντελώς η εργοδοτική αυθαιρεσία και σε αυτόν τον τομέα, τον τόσο κρίσιμο για τους εργαζόμενους. Με τα μέτρα αυτά, ένα εργατικό ατύχημα μπορεί να το εξετάζει και να βγάζει πόρισμα και επιτροπή έρευνας η ίδια η επιχείρηση! Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), οργανισμός αρμόδιος για τη μελέτη και καταγραφή των συνθηκών στους χώρους εργασίας, έχει τεθεί και επίσημα υπό τον έλεγχο του ΣΕΒ. «Ο λύκος μπήκε μπιστικός, ο σκύλος τυροκόμος», όπως λέει και ο λαός. Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει αποψιλωθεί σαν οργανισμός και έχει ιδρυθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς καθορισμένες αρμοδιότητες. Οι «ανεξάρτητες αρχές», όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, είναι ανεξάρτητες μόνο από τον έλεγχο, άμεσο ή έμμεσο, της κοινωνίας, αλλά είναι πλήρως εξαρτημένες από το κεφάλαιο.

Η υπεράσπιση της ζωής και της υγείας των εργαζομένων είναι έργο των ίδιων. Μαζί με το αίτημα για την ανασύσταση και επαρκή στελέχωση της δημόσιας επιθεώρησης εργασίας, τα σωματεία πρέπει να έχουν επιτροπές ελέγχου των συνθηκών εργασίας στους χώρους δουλειάς και να γίνεται ανοιχτή καταγγελία της εργοδοσίας σε περίπτωση καταστρατήγησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Αυτός είναι ο βασικός δρόμος για να σταματήσει η εργατική τάξη να θρηνεί καθημερινά θύματα.

 

Σ. Κρόκος