Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Ανταπόκριση από τη Μεσσηνία

 

Η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα και φυτοφάρμακα, στις ζωοτροφές έφερε στην επιφάνεια τα βασικά προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Αυτά είναι: η χαμηλή στρεμματική απόδοση των καλλιεργειών, ο κατακερματισμός του κλήρου, με αποτέλεσμα η καλλιέργεια να στηρίζεται στην ατομική προσπάθεια του αγρότη, η έλλειψη δημόσιων υποδομών για την άρδευση, τον εξηλεκτρισμό, τη μεταφορά των προϊόντων, η τεχνική καθυστέρηση στην παραγωγή. Όλα αυτά καταλήγουν στη χαμηλή διαπραγματευτική ικανότητα των αγροτών απέναντι σε εμπόρους, μεσάζοντες, βιομηχανίες. Αυτά τα λένε έγκυροι αναλυτές στις αστικές εφημερίδες.

Στην ουσία δείχνουν τα αιτήματα που πρέπει να μπούνε στις αγροτικές κινητοποιήσεις για να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, μαζί με τα άμεσα για την ακρίβεια, τις ζημιές κ.λπ.: κρατική τεχνική και επιστημονική στήριξη στην αγροτική παραγωγή, σε συνεταιριστική βάση, για ποιοτικά προϊόντα, με σύστημα τιμών ελεγχόμενο απ’ τους ίδιους τους παραγωγούς και τους εργαζόμενους καταναλωτές της πόλης. Μόνο έτσι θα καλυτερέψει η θέση του αγρότη και θα αντιμετωπιστεί το σύστημα της κερδοσκοπίας του κεφαλαίου.

 

Χ.Ρ.